نویسنده = شهریار افندی زاده
<بررسی و تحلیل نقش انرژی های تجدیدپذیر موجود در سواحل مکران بر توسعه سیستم های حمل و نقل>

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

سعید عبدالهی لاشکی؛ شهریار افندی زاده؛ ُسید مرتضی طباطبایی


برآورد مدل های پایه فعالیت مبنا و بکارگیری و پیاده سازی آن ها در ساختار اکتیویتی سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/tri.2022.325658.3006

شهریار افندی زاده؛ مونا موسوی؛ حمید میرزاحسین


مدل تشکیل زنجیره‌های‌ سفر با استفاده از برنامه‌های فعالیت خانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22034/tri.2022.350734.3059

شهریار افندی زاده؛ حوریه احمدی؛ حمید میرزاحسین


به‌کارگیری توابع چگالی و طول صف در مدل های تخصیص پویای میان‌نگر

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 15-32

10.22034/tri.2021.277267.2884

شهریار افندی زاده؛ نوید کلانتری؛ محمد فلاح


تعیین تأثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی

دوره 19، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 13-38

10.22034/tri.2021.277142.2883

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ آرین اکبری


برآورد شاخص زمان سفر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-28

10.22034/tri.2021.265793.2850

شهریار افندی زاده؛ نوید عموی خورشیدی؛ نوید کلانتری


مدل تاثیر پارامترهای رفتاری بر روی انتخاب شیوه سفر

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 131-146

10.22034/tri.2021.255854.2829

شهریار افندی زاده؛ امیر تبریزیان؛ نوید کلانتری


کاربرد روشDANP در مکان یابی فرودگاه های جدید

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 35-44

10.22034/tri.2021.118087

محمد شاه وردی؛ سید مجتبی شفیعی؛ شهریار افندی زاده


مدل‌سازی یکپارچه حمل‌ونقل و کاربری زمین با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: شهر قم)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 95-112

10.22034/tri.2021.118089

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ نوید کلانتری؛ علیرضا نجفی نژاد


مقایسه نتایج مدلهای آماری و شبکه عصبی در پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات

دوره 4، شماره 4، بهمن 1386

شهریار افندی زاده؛ سیدابراهیم عبدالمنافی؛ محمود احمدی نژاد


طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها

دوره 3، شماره 4، بهمن 1385

شهریار افندی زاده؛ مهندس رضا گلشن خواص