نویسنده = رضا توکلی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. مدل سازی ریاضی چندهدفه برای مسئله حمل و نقل سبز برای اقلام فاسد نشدنی در شرایط بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

مریم عبدی؛ رضا توکلی مقدم


2. رقابت ایرلاین ها با استفاده از خوشه بندی بازیکنان در تئوری بازی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

سامان سروری قره آغاج؛ رامین ًصادقیان؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد ماکوئی