نویسنده = محمد سعید سیف
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی

دوره 2، شماره 3، بهار 1384

روزبه پناهی؛ محمد سعید سیف