نویسنده = محمود احمدی نژاد
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی مقاومت صیقلی سنگدانه های رویه راه در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1389

محمود احمدی نژاد؛ محمود عامری


3. مقایسه نتایج مدلهای آماری و شبکه عصبی در پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات

دوره 4، شماره 4، زمستان 1386

شهریار افندی زاده؛ سیدابراهیم عبدالمنافی؛ محمود احمدی نژاد


4. مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران

دوره 3، شماره 1، بهار 1385

جلیل شاهی؛ محمود احمدی نژاد؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران