نویسنده = علیرضا قاری قرآن
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی سیستم و ارزیابی دینامیکی آزمایشگاهی تیر‌های بتنی خسارت دیده در پل‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1385

فرهاد دانشجو؛ علیرضا قاری قرآن؛ علیرضا قاری قرآن