نویسنده = سید محمد سادات حسینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM

دوره 4، شماره 3، بهار 1386

سید محمد سادات حسینی؛ هادی گنجی زهرایی؛ هادی گنجی زهرایی؛ عبدالرضا رضایی ارجرودی


2. استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک

دوره 3، شماره 3، بهار 1385

سید محمد سادات حسینی؛ رسول جوادیان؛ منوچهر وزیری