نویسنده = رسول جوادیان
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک

دوره 3، شماره 3، بهار 1385

سید محمد سادات حسینی؛ رسول جوادیان؛ منوچهر وزیری