نویسنده = میرحسین موسوی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی CO2، NOx و SO2 در بخش حمل و نقل

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393

میرحسین موسوی؛ عباس شاکری


2. بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392

میرحسین موسوی؛ پیمان پژمان زاد