نویسنده = پریسا بازدار اردبیلی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ترانزیت در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

پریسا بازدار اردبیلی


2. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

پریسا بازدار اردبیلی


3. تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمان زاد


4. بررسی ترانزیت در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 253-263

پریسا بازدار اردبیلی؛ هادی گنجی زهرایی؛ پیمان پژمان‌زاد


5. مدل‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی کشور

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 139-147

پریسا بازدار اردبیلی