نویسنده = امیرعباس رصافی
تعداد مقالات: 1
1. مدل ترکیبی مکان‌یابی بنادر خشک و تحلیل پوششی داده‌ها در شبکه‌های حمل ترکیبی کالا

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

سید سینا مهری؛ امیرعباس رصافی؛ حسین حق شناس