نویسنده = ارسلان صالحی کلام
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی پدیده هیستریس مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری راننده )قبل و بعد از آشفتگی جریان ترافیک(

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-67

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ محمود صفارزاده؛ علی رضا امین راد


2. آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 76-96

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ کیانوش سیامردی؛ امید رحمانی


3. تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی

دوره 11، شماره 1، بهار 1393

علی منصور خاکی؛ ارسلان صالحی کلام؛ ارسلان صالحی کلام