نویسنده = بابک فرهنگ مقدم
تعداد مقالات: 3
1. مکان‌یابی بندرخشک با رویکرد مکان‌یابی محورها در شرایط عدم‌قطعیت تقاضا: مطالعه موردی ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 185-208

محدثه دورودیان؛ میر سامان پیشوایی؛ بابک فرهنگ مقدم


2. ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 20-32

محمد طلایی؛ بابک فرهنگ مقدم؛ میر سامان پیشوایی؛ علی بزرگی امیری


3. ارزیابی کمی و انتخاب سیستم بهینه اجرا جهت پروژه‌های آزادراهی با رویکرد AHP در وزارت راه و شهرسازی

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 88-100

امیرعباس نجفی؛ عصمت الله نورزایی؛ فاطمه موحدی؛ بابک فرهنگ مقدم