نویسنده = مهیار عربانی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی بر خصوصیات رفتاری مخلوط آسفالت گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

غلامحسین حامدی؛ سمیه استادی؛ مهیار عربانی


2. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی بر خصوصیات رفتاری مخلوط آسفالت گرم

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 321-336

سمیه استادی قاضیانی؛ مهیار عربانی؛ غلامحسین حامدی


3. پیش بینی تولید سفرهای شهری با استفاده از منطق فازی بر مبنای مطالعه موردی شهر رشت

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385

مهیار عربانی؛ مهیار عربانی؛ مهیار عربانی؛ شهره ربیعی؛ بابک امانی