نویسنده = حامد خانی سانیج
تعداد مقالات: 4
1. تعیین تابع آموزش مناسب مدل شبکه عصبی به منظور ارتقاء ایمنی تردد جاده‌ای

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 35-50

10.22034/tri.2021.120369

ابوالفضل خویشداری؛ حامد خانی سانیج؛ جواد ذاکر هرفته؛ محسن دهقان بنادکی


2. بررسی اثر رزین‌های اپوکسی بر حساسیت رطوبت مخلوط‌های آسفالتی با اندازه‌گیری انرژی آزاد سطحی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-52

حسین بهمنی؛ حامد خانی سانیج؛ محسن خواجه امینیان؛ مسعود نعمت الهی