نویسنده = حامد خانی سانیج
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر رزین‌های اپوکسی بر حساسیت رطوبت مخلوط‌های آسفالتی با اندازه‌گیری انرژی آزاد سطحی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-52

حسین بهمنی؛ حامد خانی سانیج؛ محسن خواجه امینیان؛ مسعود نعمت الهی