نویسنده = امین میرزا بروجردیان
تعداد مقالات: 6
1. اثرسنجی عوامل موثر بر تداخل عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات شهری بر اساس شاخص PET(مطالعه موردی تقاطع بزرگراه-وصال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

مصطفی شفاعتی؛ امین میرزا بروجردیان


5. بررسی تأثیر جهت حرکت وسیله نقلیه بر ایمنی عابر پیاده در تقاطع‌های شهری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 299-308

مصطفی شفاعتی؛ امین میرزا بروجردیان


6. تعیین مدل فاصله بهینه عبورگاه‌ها در راه‌های یک خطه دو طرفه مجهز به سیستم‌های حمل و نقل هوشمند

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-92

امین میرزا بروجردیان؛ علیرضا محبوبیان‌فرد