نویسنده = نوید ندیمی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی استفاده از سیستم استنتاج فازی جهت افزایش کارایی سیستم‌های هوشمند درون‌خودرویی با استفاده از شاخص‌های ایمنی جایگزین تصادفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

نوید ندیمی؛ امیرحسین زارع میرحسینی؛ آرش غیبی؛ حمید شهبازی


2. ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

وحید خلیفه؛ نوید ندیمی؛ امیرحسین زارع میرحسینی