نویسنده = مصطفی وامق
بررسی آزمایشگاهی عملکرد اثر پلیمر بر قیر و مخلوط‌های آسفالتی متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ آرمین جراحی


بررسی آزمایشگاهی اثر پلیمر بر عملکرد قیر و مخلوط‌های آسفالتی متخلخل

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 165-176

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ آرمین جراحی


پهنه‌بندی تعیین قیر مناسب براساس شاخص عملکردی در ایران

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 65-75

حامد روح الامینی؛ بهروز قبادی پور؛ محمد‌رضا سلیمانی کرمانی؛ مصطفی وامق