نویسنده = سید امیر حسین هاشمی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

سید امیر حسین هاشمی؛ سمیه اسدی؛ علی زهتابچی


2. تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-74

علی زهتابچی؛ سید امیر حسین هاشمی؛ سمیه اسدی