نویسنده = سعید محسنی
تعداد مقالات: 3
1. الزامات حمل‌کنندۀ کالای خطرناک در مقررات ملی و بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی) کالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


2. شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

عباس عنوانی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سیدمحسن حسینی پویا؛ سعید محسنی


3. الزامات حمل‌کنندۀ کالای خطرناک در مقررات ملّی و بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی) کالا

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 177-194

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان