نویسنده = امیر شریفی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر در طراحی تعرفه‌های بندر

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-91

کسری پورکرمانی؛ امیر شریفی