نویسنده = ابراهیم پرورش کاران
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نتایج آزمایش خمش 4 نقطه‌ای تیرچه‌های مخلوط بتن غلتکی (RCC)حاوی خرده لاستیک و خرده آسفالت بازیافتی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 165-188

علی رضا عاملی؛ ابراهیم پرورش کاران؛ سید امیرحسین هاشمی


3. تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی در خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 271-296

علیرضا عاملی؛ ابراهیم پرورش کاران؛ سیدامیرحسین هاشمی