نویسنده = مهرسا روحانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر مواد یخ‌زدا بر حساسیت رطوبتی و مقاومت شکست نمونه‌های آسفالتی در دمای پایین

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 285-297

احمد منصوریان؛ عقیل قدیم؛ رضا قدیم؛ مهرسا روحانی