نویسنده = سید محمد مهدی قبولی درافشان
الزامات حمل‌کنندۀ کالای خطرناک در مقررات ملی و بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی) کالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای

دوره 19، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 211-234

10.22034/tri.2022.106950

عباس عنوانی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سیدمحسن حسینی پویا؛ سعید محسنی


الزامات حمل‌کنندۀ کالای خطرناک در مقررات ملّی و بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی) کالا

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 177-194

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان