نویسنده = فاطمه شاه حسینی
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدل سرعت موج شوک در امواج گلوگاهی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-28

سید فرزین فائزی؛ فاطمه شاه حسینی