نویسنده = نازنین پیله وری سلماسی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک روزانه برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS)

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-62

مریم رحمتی؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نازنین پیله وری سلماسی