نویسنده = ایمان فرزین
نقش خطر درک شده در توسعه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در پذیرش اتومبیل خودران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22034/tri.2021.270138.2857

ایمان فرزین؛ امیر رضا ممدوحی