نویسنده = امین فرج اللهی
بررسی خصوصیات ریولوژیکی قیر حاوی افزودنی Nano-Sio2

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 239-250

10.22034/tri.2022.143113

امین چوبدار؛ علیرضا عاملی؛ امین فرج اللهی


مدلسازی تعاملات رفتاری راننده- عابرین پیاده در تقاطعات شهری بدون چراغ راهنمایی

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 223-244

10.22034/tri.2021.137407

امین فرج اللهی؛ امین چوبدار؛ سیدروح اله معافی مدنی


ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی مخلوط اصلاح شده با مواد کامپوزیت

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 169-180

10.22034/tri.2021.131363

امین فرج اللهی؛ امین چوبدار؛ فرزین پورحیدری ممقانی


بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو لوله کربن

دوره 17، شماره 3، مهر 1399، صفحه 169-180

سید روح اله معافی مدنی؛ امین چوبدار؛ امین فرج اللهی


مدل‌سازی شاخص وضعیت روسازی (PCI) با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی انتشار برگشتی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-60

امین فرج اللهی؛ محمد رضا احدی؛ عباسعلی طایفی نصرآبادی