نویسنده = امین فرج اللهی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو لوله کربن

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 169-180

سید روح اله معافی مدنی؛ امین چوبدار؛ امین فرج اللهی


3. مدل‌سازی شاخص وضعیت روسازی (PCI) با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی انتشار برگشتی

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-60

امین فرج اللهی؛ محمد رضا احدی؛ عباسعلی طایفی نصرآبادی