نویسنده = امین فرج اللهی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی استفاده از ماکرو الیاف بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 135-144

10.22034/tri.2021.122013

امین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی


2. مدلسازی زمان مطلوب پیاده‌روی با توجه به هدف سفر و درنظرگیری متغیرهای فردی و محیطی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 247-259

امین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ فرزین پورحیدری ممقانی