کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری و شناسایی نقاط بحرانی، مطالعه موردی شبکه معابر شهری اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

سروش معمارمنتظرین؛ میثم اکبرزاده؛ شیدا سلیمانی