کلیدواژه‌ها = بررسی عددی­
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی رشد ترک بر پایه ضرایب شدت تنش در اثر بارگذاری چرخ هواپیما در روسازی آسفالتی فرودگاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 14-30

محمدجواد اخوان بهابادی؛ محمدمهدی خبیری؛ علیرضا فتوحی فیروزآبادی