کلیدواژه‌ها = مرور زمان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی جایگاه مرور زمان در مطالبه خسارت در حمل و نقل هوایی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 107-117

حسین حمدی؛ سیدمحمد صادق حسینی؛ سیده الهه حسینی