کلیدواژه‌ها = مشخصات مکانیکی
1. بررسی تاثیر نانوسیلیس‌ در تثبیت خاک رس و اصلاح مشخصات مکانیکی و حجمی آن در بستر راه

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 169-183

سعید غفار‌پورجهرمی؛ زهرا یزدی راوندی


2. ارایه مدل خستگی در تیرهای بتن غلتکی مسلح شده با الیاف ماکروسنتتیک

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 185-196

حامد روح‌الامینی؛ ابوالفضل حسنی؛ ارسطو کریمی؛ بهروز قبادی‌پور