کلیدواژه‌ها = تحلیل خطا و قابلیت اطمینان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تحلیل ایمنی واحد کنترل درب در سیستم درب‌های جدا کننده سکو منطبق بر متروی تهران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 259-270

امید خان‌فرخانی؛ محمدعلی صندیدزاده