کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 4
1. ارائه‌ یک مدل یکپارچه کاربری زمین و حمل‌ونقل به منظور جانمایی جمعیت و اشتغال و زمان‌بندی بهینه احداث خطوط حمل‌ونقل همگانی با رویکرد توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1397

شهرزاد بهمنش فر؛ نادر شتاب بوشهری؛ قدرت افتخاری


2. ارزیابی اثرات تنوع مسکن بر انتخاب وسیلۀ سفر در جابه‌جایی‌های درون شهری(مطالعه موردی: شهر قم)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 127-139

محمود جمعه پور؛ شهاب الدین عیسی لو؛ ابراهیم علمدار نژاد


3. تعیین تناسب بهینه انواع شیوه‌های حمل‌ونقل با استفاده از مدل جاپای بوم‌شناختی در شهر سنندج

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 209-221

وریا لطفی؛ هوشمند علیزاده؛ صلاح ویسی؛ آرمان رحیمی