کلیدواژه‌ها = نانورس
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی. 1000

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

مهدی معظمی گودرزی؛ فریدون مقدس نژاد؛ کوروش نادری؛ سعید احمدی


3. ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 195-212

مهدی معظمی گودرزی؛ فریدون مقدس نژاد؛ کوروش نادری؛ سعید احمدی