کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 2
2. تعیین و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تقاضای حمل‌ونقل هوایی داخلی از دیدگاه مسافرین

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-93

مجتبی مرادی؛ محمدمهدی خبیری؛ محمدصابر فلاح نژاد