کلیدواژه‌ها = منحنی کوزنتس طبقه بندی JEL: H55
تعداد مقالات: 1