کلیدواژه‌ها = روسازی دال­خط راه آهن
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حداقل ضخامت روسازی دال‌خط راه آهن به کمک روش AASHTO

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-85

امین خواجه دزفولی