کلیدواژه‌ها = مقاومت اصطکاکی روسازی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نتایج آزمایش شاخص صیقلی شدن سنگدانه ها روی مصالح سنگی ایران 1000

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

علی اصغر اکبری نسرکانی؛ سیاوش کردی؛ کوروش نادری