کلیدواژه‌ها = حمل و نقل دریایی
ارایه مدل تغییر موقعیت کانتینرخالی تحت شرایط عدم قطعیت مبتنی بر اثر ریسک ادغام

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 177-184

ناصر صفایی؛ مرتضی عباسی؛ مجید عباسی


تحلیل بازار حمل و نقل کشتی‌های تانکر و عوامل موثر بر نرخ کرایه حمل

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 142-156

مجتبی عباسپور؛ محمد امین کوه‌بر؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی