کلیدواژه‌ها = مکانیابی-مسیریابی کمان محور سه هدفه
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی مدل استوار سه هدفه برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

عاطفه کهفی؛ سید محمد سیدحسینی؛ رضا توکلی مقدم