کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
تعیین تابع آموزش مناسب مدل شبکه عصبی به منظور ارتقاء ایمنی تردد جاده‌ای

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-50

10.22034/tri.2021.120369

ابوالفضل خویشداری؛ حامد خانی سانیج؛ جواد ذاکر هرفته؛ محسن دهقان بنادکی


مدل‌سازی شاخص وضعیت روسازی (PCI) با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی انتشار برگشتی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-60

امین فرج اللهی؛ محمد رضا احدی؛ عباسعلی طایفی نصرآبادی


طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک روزانه برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 51-62

مریم رحمتی؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نازنین پیله وری سلماسی


برآورد تقاضای سفر جاده‌ای با استفاده از روش‌های رگرسیون و شبکه عصبی(مطالعه موردی:آزادراه قم-تهران)

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 337-354

سید احمد الماسی؛ محمدمهدی خبیری؛ محمد ارباب‌پور بیدگلی؛ امیرحسین فانی


تعیین عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پیش‌بینی مصرف بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل) در ایران توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 213-224

سید محمد امین خاتمی؛ سید مجید الهی؛ علی وطنی؛ مهدی‌ زکی‌پور


پیش بینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1389

محمد مهدی خوشرفتار؛ سید مسعود سید آبادی