کلیدواژه‌ها = بار
تعداد مقالات: 1
1. برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1384

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری