کلیدواژه‌ها = بافت ریز و درشت
تعداد مقالات: 1
1. تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشی رویه های بتنی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385

ابوالفضل حسنی؛ جواد سوداگری؛ سید روح اله معافی مدنی