کلیدواژه‌ها = QFD in Services
تعداد مقالات: 1
1. (یادداشت فنی) طرح ریزی خدمات داخل قطارهای ویژه با استفاده از QFD

دوره 4، شماره 1، بهار 1386

محسن پورسید آقایی؛ جعفر محمودی؛ محمد ذوالقدری