کلیدواژه‌ها = مدلهای ایمنی
تعداد مقالات: 2
1. مدلهای ایمنی برای راههای شهری ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1388

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


2. مدل برآورد تعداد تصادفات برای راههای شهری ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1388

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم