کلیدواژه‌ها = کالیبره کردن مدل
تعداد مقالات: 1
1. کالیبره کردن مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از یک روش ابتکاری

دوره 7، شماره 3، بهار 1389

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم