کلیدواژه‌ها = چرخ و ریل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اجزاء محدود مکانیک شکست و مکانیک تماس چرخ و ریل

دوره 10، شماره 3، بهار 1392

سید یوسف احمدی بروغنی