کلیدواژه‌ها = بازاریابی خطوط هوایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی

دوره 11، شماره 1، بهار 1393

اسماعیل رمضانپور؛ محمد دوستار