کلیدواژه‌ها = طرح اختلاط
تعداد مقالات: 4
1. بررسی دقت و عوامل تأثیرگذار بر ضریب پرداخت بهای بتن آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

رامک حمیدی جو؛ امیر کاووسی


2. بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 75-88

محمد حمیدی نیا؛ محمدمهدی خبیری؛ مهدی مخبری


3. بررسی دقت و عوامل تأثیرگذار بر ضریب پرداخت بهای بتن آسفالتی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 187-198

رامک حمیدی جو؛ امیر کاووسی